Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

10–12 yaş danışmanlık hizmeti alan çocukların durumlarının belirlenmesinde resmin önemi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Anabilim Dalı 1, Eskişehir Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi Çocuk Gelişimi Uzmanı2
Görüntülenme :
1527
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Eskişehir Geçlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi'ne başvuran 10-12 yaş arasındaki 15 çocuğa, cinsiyet ayırımı yapılmadan, "Herhangi bir gününüzün resmini çizer misiniz?" sorusu sorularak yapılmıştır. Bu çalışma çocuğun iç dünyasının resim yoluyla dışavurumunu sağlama, bu yolla veri elde etme için planlanmış ve uygulamaya sokulmuştur. Ortayak çıkan resimler uzmanlar tarafından yorumlanmıştır. Araştırmada amaç; çocukların ruhsal durumlarını incitmeden, varsa sorunlarının kaynağına resim yoluyla inebilmek, daha sonra gerekli olan danışmanlık hizmetlerinin doğru ve etkili bir şekilde yapılmasına öncülük etmektir. Böylelikle danışmanların var olan sorunların sebeplerine ulaşmalarının sağlanacağı ve çözüm üretme sürecinde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Araştırmada 10-12 yaş arasındaki 15 çocuğa, herhangi bir günlerinin resimleri uzman denetiminde yaptırılmış ve uzmanın görüşme notlarına dayanarak resimler analiz edilmiştir. Ancak makalede her resme yer verilmemiştir.Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden "örnek olay" (study case) modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Literatür tarama tekniğinin yanı sıra gözlem, görüşme ve uygulamaya teknikleri de kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

This research is carried out with 15 children who are between 10-12 years old, without regarding gender. They are applicants of Eskişehir Youth Consulting and Health Service Center. They are asked the guestion of "Can you draw a picture of an any day?". This study is planned and has been implemented to provide expression of their inner world and gather the necessary data by this way. Resulting images were interpieted by the experts. The aim of this research is to find out the sources of children's problems without hurting their psychological states by picture then to guide true and correct execution of the neccessary counsulting services. In this way it is thought that the advisors can approach the cause of children's problems reasons and contribute to solutions for process. In the study it was wanted to draw a picture of an any day from 15 children who are between 10-12 years old under the supervision of an expert and the pictures were analyzed by using the expert's interviev notes. But each picture are not included in this article. The research is prepared using study case from qualitative research methods. In addition to the literature as a screening technique, used observation, interview and application techniques

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :