Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afrika birliği örgütü ve kıtada işbirliği arayışları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.1
Görüntülenme :
1353
DOI :
Özet Türkçe :

Afrika kıtası ilk çağlardan bu yana siyasi ve kültürel anlamda birbirlerinden çok farklı niteliklere sahip toplumları barındırmıştır. Kıtanın sahip olduğu coğrafi şartların da etkisiyle etnik aidiyetler ve ekonomik yapılanmalar, siyasi birlik teşkil etmenin önünde çeşitli engeller oluşturmuştur. Gerek bölgesel gerekse de kıtasal çapta işbirliği şartlarının Afrika'da ancak 20. yüzyılda olgunlaşabilmesi, bu durumun benzerlerine Avrupa, Asya ya da Güney Amerika'da rastladığımız türden siyasal oluşumların ortaya çıkışını güçleştirmiştir. Bugün dahi sınır sorunları, az gelişmişlik, baskıcı yönetimler ve etnik/dinsel anlaşmazlıklar dolayısıyla sadece bir ideal olarak kalan Afrika'da kıtasal birlik düşüncesi, kıta devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmaya başladığı 20. yüzyılın ikinci yarısından bugüne oluşan şartlar sebebiyle farklı biçimler ve isimler altında gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada söz konusu birliklerin örgütsel ya da ulusal zeminde hayata geçirilme çalışmaları ve başlıca örnekleri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Since ancient times, continent of Africa wellcomed various communities having very different characteristics in political and cultural contexts. Ethnic belongings and economical restructurings tend to create a variety of barriers on constituting political unity in the continent together with the impact of geographical conditions. As regional and continential conditions suffer to mature until twentieth century, emerging of such types of political unities previously being appeared in Europe, Asia or South America is complicated. Consideration of continental unity in Africa, which remains as only an ideal even today because of bordering issues, underdevelopment, repressive governments and ethnical/religional conflicts, is struggled to realize under different forms and denominations in consequence of conditions from the second half of twentieth century to present day, when the states of the continent has commenced to declare their independences. This paper offers the implementation attempts and main representatives of concerning unities on organizational or national background.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :