Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap baharı bağlamı’nda sosyal medya-birey etkileşimi ve toplumsal dönüşüm

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü1
Görüntülenme :
1634
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kitle iletişim araçları, günden güne bireyleri etkileme gücünü arttırmakta ve tabiri caizse dünyayı yeni baştan biçimlendirmektedir. Radyo ile televizyonun yanında özellikle güçlü bir potansiyele sahip olan internet teknolojisi sınırları ortadan kaldırmış ve McLuhan'ın "global köy" kavramının günümüze uyarlanmasını sağlamıştır. Gerek yurtta ve gerekse de dünyada yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal… vb. gelişmeler internet üzerinden rahatlıkla takip edilebilmektedir. İnternetin bir uzantısı olan sosyal medya ise bireylerin ilgisini kısa bir süre içerisinde çekmeyi başarmış ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, milyonlarca üye sayısına sahip Facebook, Twitter, Myspace gibi ağların popüler bir hal almasını sağlamıştır. Başta Ürdün, Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, ve Yemen gibi ülkelerde görülen Arap Baharı ise tüm dünyaya kitle iletişim araçları ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılmıştır. Halkın gösterdiği tepkiler ve direniş kimi zaman sansüre uğramış ve radyo, televizyon üzerinden rahatlıkla aktarılamamıştır. Fakat internet daha özgürlükçü bir ortam sunduğu için kullanıcılar sosyal paylaşım ağları üzerinden Arap Baharı'na yönelik tüm gelişmelerden haberdar olabilmiş, yorum yapabilmiş ve görsel paylaşabilmiştir. Arap coğrafyasında yaşanan bu değişimlerin sosyal medyada yer bulması büyük bir devrim niteliği arz etmektedir. Buüzerinde durulacak ve dönüşümün topluma etkisi güncel örneklerle açıklanacaktır. Çalışmanın genelinde ise Arap Baharı'nın yarattığı toplumsal dönüşüm, sosyal paylaşım ağları göz önüne alınarak eleştirel bir perspektiften geçirilecektir. çalışmada sosyal medyada yaşanan halk hareketleri ve Arap Baharı'nın köklü değişimlere vermiş olduğu destek irdelenecek, Arap Baharı'nın sosyo-psikolojik yapısı

Özet İngilizce :

Depending on the technological developments, the mass media increases the power of influences of individuals and so to speak, it shapes the world anew. Beside radio and television, internet technology which has particularly a strong potential has eliminated the boundaries and it has led to the adaptation of the concept of McLuhan's "global village" to present. Developments, which are both at home and around the world, such as the political, economic, social can be followed easily over the internet. Social media which is an extension of the internet has achieved to draw attention of individuals in a short time and it has provided to networks such as Facebook, Twitter and Myspace that are widely used all over the world and has millions of members to become popular. The Arab Spring seen in countries such as Jordan, Algeria, Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Bahrain, and Yemen has been spreaded all over the world through the mass media and social sharing network. The responses and resistance of the people has sometimes been subject to censorship and it hasn't been easily presented over radio and television. However, users are able to be aware of all developments on the Arab Spring over the social sharing networks, are able to make interpretation and are able to share videos because internet offers a more liberal environment. This change in the Arabian Geography to take place in social media and it makes a great revolution. In this work, it has been examined the popular movements in social media and the support given by the Arab Spring to radical changes. Also, it has been focused on the socio-psychological structure of the Arab Spring and the effect of the conversion to the society has been explained with examples. Throughout the study, social transformation created by the Arab Spring will be a critical perspective considering the social sharing networks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :