Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk; türk kimliği ve ötekileştirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
1464
DOI :
Özet Türkçe :

Türkler, binlerce yıllık tarihleri boyunca yerleşik olarak çeşitli coğrafyalarda yaşamışlar ve uygarlık adına kalıcı izler bırakmışlardır. İslamiyet'le tanışmadan önce Çinliler, Moğollar gibi çeşitli yabancı uygarlıklarla siyasi, sosyal ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar ve karşılıklı etkileşim yaşamışlardır. Bu etkileşimin çoğu savaş yoluyla olmuş, neticede uygarlığın evrenselliği Türk kimliği üzerinde etkisini göstermiştir. Tarihi serüven içerisinde Türkler, kimlik olarak; yerleşik hayata geçtikten ve İslamiyet'le tanıştıktan sonra bazı karakteristik değişimler yaşamışlardır. Bilhassa İslam'ı kabul etmeleriyle birlikte kurdukları devletlerde, yöneticiler tarafından çeşitli sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı geri plana itilmiş ve ötekileştirilmişlerdir. Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine dek, bu ötekileştirme ve geri kalmışlığın doğurduğu durum, Türk milleti üzerinde etkisini sürdürmüş, ancak Mustafa Kemal Atatürk ile "milli şuur" tekrar dirilmiştir. Çalışmamızda tarihi süreç içerisinde özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı ufuk ile başlayan dönemi konu olarak ele alacağız.

Özet İngilizce :

Turks built throughout history for thousands of years lived in various geographies and left their indelible mark in the name of civilization. Before getting to know Islam, Chinese, Mongols various foreign civilizations, such as political, social and cultural relations and mutual interaction and made many lived. Most of this interaction has been through the war, the universality of civilization as a result had a positive impact on Turkish identity. History of the Turks in the adventure, as proof of identity; built it went live and have lived with Islam after meeting some characteristic changes. In particular, states have established with practicized accept Islam, by the managers and the various social and political reasons be was othering pushed into the background. Until the process of establishment of National Struggle and the Republic of Turkey, born in this othering and backwardness of the Turkish nation, the impact on the continued, but with Mustafa Kemal Ataturk "national consciousness" resurrected again. In our study, especially in the historical process started by Mustafa Kemal Atatürk, the subject will be considered in the period beginning with the horizon.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :