Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basın-yayın organlarındaki özdenetim uygulamalarının habercilik üzerindeki etkilerine eleştirel bir bakış

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
1569
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının dönüşmesiyle birlikte, haber alma sürecinin önemi artmıştır. Basın-yayın organları aracılığıyla insanlara sunulan haberlerde, etik kurallar, doğruluk ve güvenilirlik büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, medyanın kontrolü ve haber oluşturma sürecinde, yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek için özdenetim fikri oluşmuştur. Kurum içi ve kurum dışı kurulan yapılarla, çeşitli özdenetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Böylece ideal medya ortamı oluşturularak, halkın güvenilir ve doğru haberlere ulaşması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki basın-yayın organlarındaki özdenetim uygulamaları ele alınacaktır. Bu uygulamaların haberciliğe etkileri, eleştirel bakış açısıyla değerlendirilecektir. Dört ulusal televizyon kanalının yöneticileriyle yapılan mülakatlar sonucu, özdenetim uygulamalarının habercilik üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

He importance of news-learning process has been rising through the development of technology and the transformation of the mass media. Presented to the people through the news media organs, ethics, integrity, and reliability is of upmost importance. For this reason, the idea of auto-control of media occurred in order to avoid the negative effects in the news production process. Various control mechanisms have been established by foundation of internal and external institution. Thus, by making ideal mediaspace, it is aimed that, the people could reach reliable and accurate reports of an ideal environment in the media. In this study, auto-control practices in press-release sector in Turkey will be discussed.The effects of these practices journalism and critically evaluated. Interviews with executives from four national television channels, reporting on the effects of auto-control practices will be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :