Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batı avrupa’da çok kültürlü toplum olgusu ve kültürlerarası iletişimin önemi çok dillilik, çok kültürlülük ve dünya bireyi olmak

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO1
Görüntülenme :
1526
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci dünya savaşına kadar göç veren bazı Batı Avrupa ülkeleri 1950’li yıllardan itibaren göç almaya başlamıştır. Avrupa Birliğinin oluşumuyla Türkler ve Araplar göçmen toplum kitleleri olarak daha beligin bir duruma gelmiş durumdalar. Hollanda örneğinde ifade edildiği gibi 30 yıllık süreç içinde Anadili ve Kültürü (ADK) eğitimi farklı ad ve konumlarda göçmen çocuklarına verilmiştir. 2000’li yılların hemen başında ADK konusunda milli politikada değişiklik olmuştur. Yeni politikayla ‘vatandaşlık’ olgusu önem kazanmıştır. Göçmen çocuklarının yaşadıkları ülkede kendi kimliklerini koruyarak uyum sağlamaları çok önemlidir. Çünkü iki dilliliğin kazanımları çoktur. Aynı zamanda çok kültürlü bir toplumda bireylerin vatandaşlık bilinciyle farklı kültürlerden gelen diğer vatandaşlarla ortak bir alanda (frekansta) iletişim sağlaması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de kültürlerarası iletişim hayati bir önem taşımaktadır. Ki bireyselliğin ön plana çıkması ve iletişim tekniklerinin çeşitliliğinin artmasıyla kültürlerarası iletişimde başarılı olmak, dünya bireyi olmak için bir şart olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :