Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı oecd ülkelerindeki öğretmen maaşlarının karşılaştırmalı bir analizi

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1448
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışanların verimliliğini ve iş doyumunu etkileyen önemli değişkenlerden biri yapmış olduğu işin karşılığında almış olduğu ücrettir. Yapmış olduğu işin karşılığında yeterli bir ücret alması çalışanın iyi hissetmesini sağlamakla birlikte onun performansına da olumlu katkılar sağlayacaktır. Eğitim çalışanlarının en kalabalık grubunu oluşturan öğretmenlerin iş doyumuna yönelik yapılmış araştırmaların çoğunda Türkiye'de devlet kurumlarında görev yapan öğretmenlerin temel sorunlarının başında gelirlerinin yetersizliğinin geldiği görülmektedir. Bu çalışmada bazı OECD ülkelerinde öğretmenlerin gelir düzeylerinin ne olduğu, yıllara göre gelir düzeylerinin ne ölçüde değiştiği; farklı meslek gruplarından çalışanlarla karşılaştırıldığında öğretmenlerin gelirlerinin ne durumda olduğu resmi raporlar göz önüne alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the important variables affecting job satisfaction of working people is the payment which is given in response to the work done. Being given a satisfactory payment in return for the work would contribute to the performance of the working people in addition to making them feel good. As the most crowded group of education sector in public, teachers' job satisfaction is the issue mentioned in most of the studies and it seems in such studies that main problem of teachers working at state schools is the level of their income's being unsatisfactory. In this study, what the teachers' level of income in some OECD countries; to what extent their income changed in years; the state of teachers' income when compared to people from different sectors are tried to be revealed considering official documents.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :