Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Burhan günel’in romanları üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Burhan Günel'in on altı romanı başta yapı, tema, anlatım özellikleri olmak üzere incelenmiş; bu romanların ortak ve farklı noktaları üzerinde durulmuştur. Günel'in romanları genel olarak gerçekçi bir kurgu etrafında oluşturulmuştur. Yazarın, romanlarında bireyden hareketle toplumu anlattığı söylenilebilir. Romanlardaki yapı da bu çerçevede kurgulanmıştır. Bireyin karşılaştığı ve çatışma halinde olduğu insanlar aracılığıyla olay örgüsü düzenlenmiştir. Romanlarında zihniyet başlığı adı altında o dönemdeki zihniyet verilmeye çalışılmıştır. Romanlardaki olaylar, bir başkişi veya birden çok kişinin etrafında oluşturulmuştur. Yardımcı kişiler ise romanda isimleri geçen kişiler olarak düşünülebilir. Romanların mekân ve zamanına bakıldığında ise mekânın farklı işlevler taşıdığı; zamanın kronolojik olmadığı, hatırlamalar ve geriye dönüşlerle olaylar arasında geçişler yapıldığı görülür. Ayrıca romanlarda 1955'ten günümüze kadar Türkiye'nin yaşamış olduğu birçok siyasi ve sosyal hadiseye de değinilmiştir. Temalar açısından Günel'in romanlarına bakıldığında, bir tema etrafında birden çok temanın işlendiği görülür. İşlenen diğer temalar ise ana temayı destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Anlatım bölümlerinde, romanlar bakış açısı, anlatım türleri, anlatım teknikleri, dil ve üslûp açısından değerlendirilmiştir. Sonuç başlığı altında ise romanlar hakkındaki düşüncelerimize yer verilmiştir. Yukarıda özetlenenlerden hareketle Günel'in son dönem Türk romanında, önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu eserlerde, yakın tarihe göndermeler yapılmakta, eleştirel - gerçekçi anlayış çerçevesinde toplum içindeki birey farklı yönleriyle anlatılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, sixteen novels by Burhan Günel have been studied with their structural, thematical and narrative characteristic and emphasis has been given on the mutual and different points of these novels. Günel's novels have generally been formed within a realist plot. It can be said that the author writes about the society in his novels by moving from the individual. The structure in the novels have also been structured within this framework. The line of events has been organized through people the individual meets and is in conflict with. The mentality of the era given by is presented under the title 'The mentality in his Novels'. The events in the novel have been formed around a main character or several different people. Decorative people can be thought as people whose names are mentioned in the novel. When the place and time of the novels are studied it is seen that place has different functions, time is not chronological and transitions are made within events with retrospections. In addition, several political and social events that Turkey has gone through since 1955 to our day have been mentioned in the novel.When Günel's novels are studied in terms of themes, it is seen that multiple themes are formed around a theme. The other themes have been organized so as to support the main theme in the narration part, the novels have been evaluated in terms of view, narrative types and techniques, language and style. Our thoughts on the novel have been stated under the headings conclusion. Moving from what has been summarised above, we can say that Günel's novels have an important place in late Turkish novel. In these works, the the individual in society has been narrated with his different characteristics within a critical-realist framework

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :