Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil öğretimi ve duygusal zekâ

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Gazi Üniversitesi. Gazi Eğitim Fak. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
1433
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan beyni, doğumla birlikte bilgi depolamaya başlayarak, yaşamı boyunca depolama işlemini sürdürür ve depoladığı her türlü bilgiyi gerektiğinde tekrar kullanabilir. Bunu yaparken devasa miktarda bilgiyi analiz eder, ihtiyaç duyduğunu kullanır, karşılaştırmalar ve sentez yapar, sonuçlar çıkarır. Diğerlerini de arka planda derin hafızasında saklamaya devam eder. Bu çalışmada öncelikle beynin fiziksel yapısı kısaca ele alınarak zekânın başarı ile ilişkisi incelenmiştir. Bunun yanı sıra duyguların davranışa yansıması ile zekâ, duygu, davranış ilişkisinin başarıya etkisi ele alınmıştır. Duygusal zekâ kavramının dil ile bağlantısının kurulmasıyla konu eğitim öğretim alanıyla ilişkilendirilip duygusal zekânın dil öğretiminde etkisinin ne olabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Human brain starts storing information from birth and continues this process throughout lifetime and it can use that information when it is necessary. While doing this it analyzes huge amount of information, uses and compares them; synthesize and brings outcome. In this study, we primarily and briefly mentioned the physical structure of the brain and examined the relation of emotional intelligence with success. The reflection of emotions on the behaviour and the effect of the relationship of intelligence, emotion, and behavior on success have also been handled. With the establishment of the connection of the emotional intelligence with language, the subject has been linked to the field of education and the impact of the emotional intelligence on language education has been discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :