Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebu’l-hasan harakani’de fakr kavramı

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
1530
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynayan Evliya Alperenlerinden Ebu’l-Hasan Harakani Hazretleri yeterince tanınmamış ya da tanıtılamamıştır. Ebu’l-Hasan Harakânî, Anadolu’nun İslâmla tanışmasında son derece önemli yeri bulunan tasavvuf ekolünün ilk devir temsilcilerinden bir gönül eridir. Harakânî, tasavvuf kültürümüzde Yesevîlik, Bektâşîlik ve Nakşîlik gibi tariklerin kolbaşıdır. Gazzâlî, Hemedânî, Necmeddin Dâye, Attâr ve Mevlânâ gibi sûfîleri derinden etkilemiştir. Fütüvvet anlayışıyla Anadolu Ahîlik Teşkilatının kurulmasına öncülük etmiştir. Bu çalışmamızın amacı, tasavvuf tarihinde tarikatların müesseseleştiği dönemden önce Harakani Hazretleri’nin, tarikat kavramını kullanıp ilkelerini sistematik bir şekilde ortaya koyduğunu belirtmek ve Harakani Hazretleri’nin Seyr-ü Süluk Risalesi bağlamında “Fakr” kavramını ve mertebelerini izah etmektir.

Özet İngilizce :

Ebu’l-Hasan el-Harakani to be one of the major traveller saint Anatolian Turkish Alperens and play major role for Anatolia to be Turkish and Muslim hasn’t been known and introduced well enough. Harakani is a man of heart to be one of the first representatives of the misticism school having an importanr role about the İslamization of Anatolia. Harakani is the Pioneer of Yesevisizm, Sûfi Culture such as Naksisizm and Bektasisizm. Harakani effected some scolars deeply such as Gazali, Hamadani, Najm al Dayem, Attar and Mevlana. He was the pioneer one fothe foundation of Anatolian Ahi constitution and the concept of conquest. The purpose of this study is to define that Harakani found out the principles of Islamic Misticism by using the concept of misticism systematicly before the time period of institutionalization of cults in the history of misticism and expalin the dimensions of the concept of “Faghr”(Difference) depending on Harakani’s “Seyrul Suluk Tractete”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :