Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçmişten günümüze kadın şairlerin konumuna genel bir bakış

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1493
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat, bireysel yaratının estetik boyutlarda ortaya çıkan tezahürüdür. Şiir de edebiyat sanatı içinde dilin en özel kullanımına dayalı bir sanat dalıdır. İnsanoğlunun varlığından itibaren değişik biçimlerde şiirin de varlığından söz etmek mümkündür. Önceleri sözlü edebiyat içinde kimi zaman anonim biçimde varolagelen şiir, yazılı edebiyata geçildikten sonra şairinin bilindiği özel bir sanat haline gelmiştir. Yüzyıllar boyunca en güzel örneklerini bulan Türk şiirinde, kadın şairlerin yeri meselesi de giderek daha fazla dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. "Neden kadın şair sayısı az?" ya da "Kadın şairler neden yeterince varlık ortaya koyamıyorlar?" gibi sorular da araştırmacıların dikkatinden kaçmaz. Bu soruların artması ile biz de kadın şairler konusuna değinme gereği duyduk ve bu çalışmayı hazırladık. Bu makalede Divan şiirinden başlayarak günümüze kadar kadın şairlerin durumu tespit edilmeye çalışılmış ve bazı tekliflerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Art is manifest of an individual's creation in an aesthetic manner. Poetry is a branch of art that relies on special usage of language. Poetry has continued to exist in different forms since the beginning of mankind. Many anonymous poems from old times enrich literature. After man began writing works of art in scriptures the function and importance of poetry increased. In time the position of women poets in Turkish poetry became an interesting issue to think and study about. There are many questions in academicians' minds, like: "Why is the number of women poets very low?" or "Why couldn't women poets prove themselves among men of letters?". This study is based on such questions. In this article the position of women poets since the era of Divan poetry until today is discussed and some propositions are made about the improvement of literary contributions of women.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :