Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Günümüz öğretmen sendikacılığının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi - Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1300
DOI :
Özet Türkçe :

Sendikalar mensuplarının haklarını yasal sınırlar çerçevesinde savunan, uzun tarihsel geçmişe sahip olan yapılardır. Emek piyasasının tüm bileşenleri yasaların verdiği ölçüde sendika kurabilmekte, kamu sektöründe çalışanlarda bu haktan yararlanabilmektedir. Bu bağlamda kamu sektöründe en geniş sendikal örgütlenme eğitim-bilim iş kolundadır ve eğitim alanında örgütlenme Osmanlı devletine kadar giden bir tarihsel geçmişe sahiptir. Günümüzde eğitim alanında örgütlü 23 eğitim sendikası bulunmaktadır. Bu iş kolunda 909,168 kişi çalışmaktadır. 524,484 kişi ise bu sendikalara üyedir. Niceliksel olarak bu büyüklük, göreli olarak sendikaları güçlü kılmaktadır. Eğitim sendikaları Bakanlık Merkez Teşkilatında, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda örgütlenmektedirler. Böylelikle sendikalar eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında, yatay olarak yapılanmış en güçlü örgütsel bir ağa sahip konumdadır. Bu çalışmada öğretmen sendikacılığının özellikleri, tarihi gelişimi bağlamında güncel istatistikler ve sorun alanları analiz edilerek değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Unions are structures that defend the members' rights within the framework of legal limitsandhave a longhistoricalpast. Allcomponents of the labor market are abletofound a unionalsopublicsectorworkers can benefitfromthisright. Inthiscontext, the biggestunionorganization in publicsector is at the education-sciencesectorand organization in educationalarea has a historicalbackgrounddatesbackto the OttomanEmpire. Today, there are 24 organizededucationalunions. 909.168 peo-pleworks in thissector, 524484 people are the members of theseunions. Quantitatively, thismakes the unionsstrong, relatively. Educationalunions, are organized at the schools, Ministry of Education and provincialanddistric tNational Education Directorates. Thus, unionshave the strongest organizational network structuredhorizontally in the education alcivilsocietyorganizations. Inthisstudy, the properties of teache runionismwill be educatedbyanalyzing problem areasandcurrentstatisticswith the context of itshistoricaldevelopment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :