Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haydar baba’ya selam şiirindeki bazı sözcüklerin standart türkiye türkçesi’ne göre uğramış oldukları fonetik ayrılıklar ve bu ayrılıkların dil bilimsel nedenleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
1455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmamızda Azeri edebiyatının önde gelen şairlerinden M. Hüseyin ŞEHRİYAR'ın Haydar Baba'ya Selam adlı şiirinde geçen bazı kelimelerin Standart Türkiye Türkçesine göre uğramış oldukları fonetik ayrılıkları inceledik. Bu fonetik ayrılıkları ortaya koyarken bunların nedenlerini dil bilimsel olarak açıklamaya çalıştık. Şiir oldukça uzun olduğu için bütün kelimeleri değil de belli başlı kelimeleri tercih ettik ve şiire genel dil bilimsel gözle bir bütün olarak bakmayı yeğ eyledik.

Özet İngilizce :

In this study we researched phonetic differences of some words, according to Standard Turkish Languge, in Haydar Baba'ya Selam poem of M. Hüseyin ŞEHRİYAR, who is one of the prominent poet of Azeri Literature. We tried to explain causes of these linguistically while we were presenting these phonetic differences. Since the poem is too long, we chose principal words not all words and we preferred to analyze the poem generally and linguistically.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :