Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Icracının elinde türün değişmesine bir örnek: kazak türklerinin “keklik ile kuzgun” dastanı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1813
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün hâlâ canlılığını devam ettiren zengin bir sözlü geleneğe sahip olan Kazak Türkleri arasında yaygın olan anlatı türlerinden birisi de dastanlardır. Türkiye Türkçesinde “halk hikâyesi” olarak adlandırılan dastan kavramı Kazak Türklerine Farsçadan geçmiştir. Genel anlamda kıssa, masal, hikaye vb. konuların kaynaklık ettiği dastanlar gelenekte manzum olarak dombıra eşliğinde veya belirli bir ezgiyle icra edilmişlerdir. Çalışma konumuz olan “Keklik ile Kuzgun” dastanına temel olan konular efsane özelliği göstermekte insanken şekil değiştirerek keklik, kuzgun ve saksağan olan hayvanların bu dönüşümünü hikâye etmektedir. Çalışmamızda önce dastan kavramı üzerinde durulmuş sonra metnin değerlendirilmesi yapılmış ve çalışmanın sonunda da incelemeye esas olan dastan metni verilmiştir.

Özet İngilizce :

Even today, the continued vitality of a rich oral culture has a tradition of the Kazakh Turks are the dastans in one of the most common types of narrative. In Turkey Turkish “folk tale called” epic concept of the narrative form that corresponds to the Persian culture has passed Kazakh Turks. In general, stories, fairy tales, stories of epic tradition as the source of such issues as the verse or a particular tune, accompanied by Dombıra were performed. Our study subjects, the “Partridge and Raven” epic legends feature topics that are essential to the show by changing the way human, partridges, ravens and magpies are stories of animals that this transformation. Our work has focused on the concept dastan before the assessment is made, then the text.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :