Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen bilgisi dersi 6. sınıf biyoloji konularında kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Öğretim Görevlisi1, Emekli Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
1466
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; İlköğretim 6.sınıf Fen Bilgisi dersi Biyoloji konularından örnek olarak ele alınan bir ünitenin işlenmesinde kavram haritalarının, öğrencilerin başarıları ve tutumları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Ön çalışmalar yapıldıktan sonra; “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesi, kontrol grubuna öğretmen merkezli öğretim teknikleriyle, deney grubuna ise kavram haritaları tekniği yardımı ile işlenmiştir. Her iki gruba ön test ve son test uygulanarak “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesindeki başarıları ölçülmüştür. İstatistiksel olarak t testi ile değerlendirilen sonuçlar, “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesinin kavram haritaları yardımı ile yapılan öğretiminde öğrencilerin fen kavramlarını doğru kavramsallaştırmasına ve böylece geçerli kavramlar edinmesine olan etkisini olumlu olarak ortaya koymuştur. Ayrıca kavram haritası tekniği, deney grubu öğrencilerinin fen bilgisi dersine karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research shows what the effect of concept maps thorough the student’s success and behavior while a chapter of biology subjects as an example is taught. After doing the preliminary studies, the unit of “Insight into the internal structure of beings” has been applied by the help of classical method in control group and concept maps in experiment group. The success of both groups was evaluated by pre – post test. The statistically evaluated with t-test results show that concept maps help students to conceptualize scientific subjects correctly. Furthermore, concept maps which used in science lessons remove false concepts and increase success. Apart from this one, concept maps technique influenced the attitude of the experiment group affirmatively for science lessons.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :