Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rolleri

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi, Türkçe Eğitim Bölümü1
Görüntülenme :
1390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini saptayabilmek ve ulaşılan bulgular ışığında öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2012–2013 eğitim öğretim yılında Kırşehir merkezdeki ilkokullarda görevli okul müdürleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmış ve “amaçlı örnekleme yolu” izlenmiştir. Veriler, betimsel yöntem ve içerik analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul müdürlerinin belirledikleri rollerin “öğretim programlarının uygulanmasında okul müdürlerinden beklenen öğretim liderliği rolleri”nden olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This research is made in order to determine the instructional leadership roles of primary school principals for implementation of curriculums and to develop recommendations in the light of the findings obtained. The research was conducted on the primary school principals in charge in the city centre of Kırşehir in the academic year 2012-2013. “Semi-structured interview” of qualitative techniques was used and “purposive sampling path” was followed in the research. The data were analyzed by descriptive method and the content analysis method. As a result, it is determined that the roles fixed by primary school principals are from “ the instructional leadership roles expected from the school principals for the implementation of curriculums”.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :