Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Intibah ve nadide romanlarının mukayeseli incelemesi

Yazar kurumları :
n Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mersin1
Görüntülenme :
3872
DOI :
Özet Türkçe :

 

 

 

 

 

 

 

<p style="&quot;text-align:" justify;"="">rn Roman, Türk edebiyatına Tanzimat edebiyatıyla birlikte girmiştir. İlk yerli roman örneği olan Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ın 1872’de yayımlanmasından sonra çeşitli sanatçılar roman kaleme almıştır. İlk romanlar Tanzimat zihniyetine bağlı olarak halkı eğitme, halkı yönlendirme amacında olmuşlardır. Bu bağlamda yazılan romanların ikisi Namık Kemal’in İntibah’ı ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın Nadide’sidir. Bunlardan ilki 1876, ikincisi 1891’de yayımlanmıştır. Bu çalışmada iki eser arasında benzerlikler olduğu düşüncesinden hareketle bir mukayese yapılacaktır. Mukayeseden hareketle de ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar değerlendirilip bu iki roman arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.

rn

Özet İngilizce :

 

 

 

 

 

 

 

<p style="&quot;text-align:" justify;"="">rn The genre “novel” had been introduced to Turkish literature in the Tanzimat literature period. Various authors wrote novels after the first example of national novel Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, which was written in 1872. Mostly the aim of the first novels was to educate and guide the people. In this respect two of these kinds of novels were Namık Kemal’s İntibah and Hüseyin Cahit Yalçın’s Nadide. The first one was published in 1876 and the second one in 1891. Based on the idea that there are similarities between the novels this study aims to compare the two. In conclusion with regard to similarities and differences a comparative evalauation is made based on the relation between them.

rn

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :