Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istihdamın artan önemi ve teşvik belgeli yatırımlar etkinlik analizi

Yazar kurumları :
Görüntülenme :
15961
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme bölgeler, ülkeler, sosyal gruplar ve mesleklere karşı çalışma şartlarında eşitsizliği artırmıştır. Sanayinin bütününde esas ilgi odağı istihdam olmuştur. İstihdam kazanma ihtiyacı olan halk tarafından talep edilen ve firmalar tarafından sağlanılan bazı şeyler olarak adlandırılmaktadır. İşsizlik, eşitsizlik ve fakirliği indirebilecek iş imkanı saglanabilirse böyle politikalar problemlere davetiye çıkarmayacakgelir dağılımında aşırı bir adaletsizlik oluşturmayacaktır. Bunun yanısıra, işsizlik etkin olmayan effektif talebin ve daha çok istihdam oluşturmayan iş sahalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ek bir istihdam imkanı oluşturmak üretim için daha yüksek bir talebe ihtiyaç duyacaktır.İşsizlik düzeyini mümkün olan en düşük düzeyde tutmak önemlidir. Yüksek işsizlik vergi ödeyenler için ve hükümet için pahallı bir durumdur. Her bir işsiz şahısın hükümet için iki maliyeti sözkonusudur. Birincisi işsiz olanın işgücünden genç ya da yaşlı olsun uzun dönem istifade edilemeyecek ve işe koyulduğunda yeniden egitime tabi tutulacak. Ikinci olarak da işde ödeyebileceği gelir vergisinden açıkça mahrum kalabilmek gibi bir maliyeti sözkonusudur. Benzer şekilde işsizliğin diğer maliyetleri de vardır. Bu maliyetler kaynakların kullanılamaması ve israfından değerlendirilememesinden kaynaklanabilir. İşsiz kalan özellikle de gençler dışsal bir maliyet örneğin suç gibi olumsuzlukları ekonomiye yükleyebilir.Sonuç olarak değerlendirilemeyen işe koyulamayan her bir işgücü ve şahsın işçi maliyeti vardır. Son zamanlarda hükümetler iş organizasyonlarında üretim oranlarında artış yapabilecek ve işsizliği azaltabilecek işleri zorunlu tutmaktadır. Işlerin btirilmesinin zaman alması işgücü etkinliğinin henüz etkilememiştir. İşe koyulan işgücünün etkinliğinde üretimin bileşenleri de hayati derecede önemlidir. Türkiye’deki Yatırım Teşvik Sistemi; yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

rn

Özet İngilizce :

Globalisation has increased the inequality in working conditions across regions, countries, social groups, and occupations. Employment is a major concern of all types of industry. It is referred to as something provided by companies and demanded by people who need earnings. If jobs can be provided to the unemployed, inequality and poverty will be reduced although such policy will not directly address the problem of excessive income at the top of the distribution. Instead, unemployment results from insufficient effective demand and can only be resolved by creating more jobs—which in turn requires higher demand for the output that would be generated by the additional workers. It is important to keep unemployment levels as low as possible. High unemployment is expensive for the government and, therefore, for the taxpayer. For every unemployed person, there are two costs to the government. First, the unemployed worker will be entitled to benefit, and if he/she is young, or older but remains unemployed for a long period of time, he/she will be offered training. Secondly, there is the less obvious cost of the loss of income tax revenues the worker would have paid in work. There are other costs of unemployment. There is the cost to the whole economy in terms of wasted, unused resources. Unemployed workers (young men, in particular) may create other external costs in the economy, like crime for example. Finally, there is the personal human cost to each worker. Just recently, the government emphasized in his prefabricated speech that the organization and the government must work together in reducing the rate of unemployment in order to improve the rate of production. Efficiency is not just affected by the size of the labor force and the time it takes to finish the work. The worker’s proficiency in the job is also a vital component of the production. The new investment incentives scheme is specifically designed to encourage investments with the potential to reduce dependency on the importation of intermediate goods vital to the country’s strategic sectors. Amongst the primary objectives of the new investment incentives scheme are to; reduce the current account deficit; boost investment support to lesser developed regions; increase the level of support instruments; promote clustering activities, and to support investments that will create the transfer of technology.

rn

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :