Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen beklentilerinin yönetimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
1553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğretmenin öğrenciden beklentilerinin hangi faktörlerden etkilendiğini belirlemek ve öğretmenin beklentilerini yönetmek için neler yapılabileceğine dair görüşleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evreni Van İli Muradiye İlçesi’ndeki 58 ilkokulda bulunan 238 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. 238 sınıf öğretmeninin 133’ü erkek öğretmen, 105’i ise bayan öğretmendir. Araştırma sınıf öğretmenleri ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi; Van İli Muradiye İlçesi’ndeki 116 sınıf öğretmenidir. Araştırmanın örneklemi küme yöntemiyle belirlenen okullardaki sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. 116 sınıf öğretmeninin 56’sı erkek, 60’ı bayandır. Araştırmada öğretmen beklentisini etkileyen faktörler sırasıyla şu şekilde ortaya çıkmıştır: Akademik başarı, Temizlik ve bakım, Başkalarından duyulan izlenimler, Maddi durum. Beklentileri yönetmek için yapılabilecekler şu şekilde sıralanmıştır: Veli ile işbirliği içinde olunması, idarecilerin etkili olması, öğretmenin kendi beklentisini yönetmesi. Veli ile işbirliği içinde olunmasının, velinin öğrenciye dair tutumunun, öğretmenin görüşlerini, çocuğa karşı tutumunu, yani beklentilerini ne derece etkilediği bu araştırmada açıkça ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to assess which factors influence teacher expectations from students and to put forward the opinions on what can be done to manage teacher expectations. The population of this research is the 238 primary school teachers from the 58 schools in Muradiye district of Van. 133 of the teachers are males while 105 of them are females. The research was conducted especially on primary school teachers. the research sample is the 116 teachers from Muradiye. The sample consists of primary school teachers in the schools chosen by cluster sampling method. 56 of the teachers are male while 60 of them are female. The research has shown that the following factors respectively influence teacher expectations: academic success, cleanliness and self-care, impressions heard from others and financial situation. The things to be done to manage the expectations are juxtaposed as follows: Cooperation with parents, effective school administrators, teacher’s own management of expectations. It has been proved obvious in the research that cooperation with parents and parents’ attitudes towards their children influence teacher opinion of students and teacher attitude towards students, That is teacher expectations, a great deal.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :