Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinemada renk öğesinin kullanımı: renk ve anlatım ilişkisi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü1
Görüntülenme :
2014
DOI :
Özet Türkçe :

Sinema görsel ve işitsel bir kitle iletişim aracıdır. 7.sanat olarak adlandırılan sinema gerçeğe ayna tutmaktadır. Sinema tarihinde rengin rolü çok büyüktür. Sinemanın kendine özgü dili renkler aracılığıyla zenginleşmektedir. Her rengin kendine özgü bir anlam dünyası bulunmaktadır. Sinemada renkler çoğu zaman bu dile uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak yönetmenler, renkleri kendi bakış açılarına göre de kullanabilmektedir. Bu çalışmada sinema ve renk ilişkisi farklı açılardan irdelenecektir. Renklerin dilinin sinemaya etkisi derinlemesine tartışılacaktır. Örnek filmler üzerinden rengin anlatım diline katkısı açıklanacaktır. Sadece sinemada değil, tüm görsel sanatlarda rengin önemi büyüktür.

Özet İngilizce :

Cinema is an audio-visual mass communication medium. Cinema which is called 7th art is reflects reality. Colour has a great role in history of cinema. Language of cinema is enriched through the colours. Each colour has a special meaning. Most of the time, colours are often used in accordance with this language in cinema. However, the directors also use colours from their perspective. This study examined different aspects of relationship between cinema and color. The effect of the colour language on cinema will be discussed deeply. the contribution of the color on the expression language will be explained via sample films. The importance of the colour not only in cinema but also in all of the visual arts are great.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :