Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel süreçte batı toplumunda sosyolojik olgular ve sanatçı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
1518
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat ve sanatsal değeri yaratan birey, kendilerini meydana getiren sosyal yapının birer parçasıdırlar. Sanat, sanatçı ve sosyal yapı arasındaki bu ilişki, sanata toplumsal-tarihsel açıdan da yaklaşılmasını zorunlu kılar. Her dönemin sanat anlayışı, kendi dönemine ait toplumsal gelişmelerin etkisi altında oluştuğundan, yaşanan bilimsel, felsefi, politik, ekonomik vb. gelişmeler, sanatçıların edimlerine yansımıştır. Alımlayıcısı ile ürettiği sanatsal değerler üzerinden iletişim kuran sanatçının, güncel değerler ve normlar ile onların yarattığı kavramlar ve olgulardan bağımsız düşünmesi beklenemez. Bu çalışmada, sanat sosyolojisi bağlamında içerik analizi yöntemi ile kaynak taraması yapılarak sanat alanlarından örnekler alınmış, dönemin bilimsel, felsefi, politik, ekonomik vb. değişimlerine paralel gelişen sanatsal süreçler değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The art and individual performing art are the components of social structure occuring itself. This relationship among art, artist and social structure makes it necessary to approach to art also socially and historically. Perception of arts in any periods, since it has been occuring under the influence of social developments belonging to its own period, developments in science, philosophy, politic and economy have passed through to performance of artists. It is not possible that artists who communicate over artistic values created with its pursuers speculate independently from current values and norms and their conceptions and facts. In this research, samples from art field have been gathered by source scanning with the help of content analysis method and artistic processes developing parallel to transitions in science, philosophy, politic and economy have been evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :