Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarık buğra’nın “küçük ağa” ve samim kocagöz’ün “kalpaklılar” adlı romanları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, Dil Sanatları Mentörü1
Görüntülenme :
2076
DOI :
Özet Türkçe :

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa ve Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar adlı romanları, öncelikle konuları bakımından ortak özellik gösterirler. Çünkü her iki romanın da konusu Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla gelişen Kuvva-yı Milliye ruhunun doğuşu ve millî mücadele ruhunun gelişmesidir. Her iki yazar da, eserlerinde millî mücadele ruhunun gelişimine kendi memleketlerinin penceresinden bakarlar. Tarık Buğra Küçük Ağa’da Akşehir yöresindeki mücadeleyi, Samim Kocagöz de İzmir yöresindeki mücadeleyi Ankara ve diğer cephelerdeki mücadelelerle birleştirerek anlatır. Her iki romanı karşılaştıran incelememizi yaparken, takip ettiğimiz plan şöyledir: Öncelikle, romanların vakaları verilmiştir. Daha sonra her iki romanın yazarlarının kendi romanları ile ilgili düşünceleri aktarılmış ve böylece inceleme derinleştirilmeye çalışılmıştır. Son olarak her iki romanın ortak özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızın Türk romanında Kurtuluş mücadelesi, Türk romanında kurtuluş mücadelesinin roman kahramanları üzerinde oluşumu, kurtuluş mücadelemizde Türk kadınının rolü gibi çalışmalar yapılırken, yararlı olabileceğini ümit ediyoruz.

Özet İngilizce :

Both Tarık Buğra’s Küçük Ağa and Samim Kocagöz’s Kalpaklılar novels, firstly show common features in terms of their issues. Because the subjects of both novels are, the emergence of Kuvva-yı Milliye spirit and the developing of the spirit of the national struggle which began with the War of Independence. Both authors, look the development of the spirit of the national struggle, from the windows of their own home towns. Tarık Buğra tells the national struggle from his own hometown Akşehir region, and Samim Kocagöz tells the national struggle from his own hometown Izmir region, with combining the other struggles in other fronts in the Independence War. While our review which compares these novels , we have followed that plan: Firstly, the summaries of the novels were given. Then the thoughts of the both authors about their own novels were transfered and with this way it is studied to make the examine deeply. Finally, the common features of both novels, were evaluated in details. With this work, we hope to be helpful on some of these studies: The liberation struggle in Turkish literature, the emergence of the liberation struggle in Turkish literature on the novel characters, and the role of Turkish women during the liberation struggle.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :