Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk siyaset kültüründe kadınların rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, genel hatlarıyla İslâmiyet'ten önceki devirlerden Osmanlı Devletinin sonuna kadar uzanan geniş zaman diliminde Türk siyaset kültüründe önemli bir konuma sahip olan kadınların, devlet idaresindeki etkileri örneklemelerle ele alınacaktır. Araştırmaya İslamiyet Öncesi Türk devletlerinden başlayarak, İslamiyet Dönemi Türk devletleri de incelenmiş ve örnekler verilerek çıkarımlar yapılmıştır. Türk siyaset kültüründe kadınların etkisi ve bu etkinin derecesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu devletlerden bazılarında kadınların zaman zaman siyasete yön verme derecesinde etkilerinin olduğu da açıkça görülmüş ve detaylarıyla anlatılmıştır. Ayrıca Türk devletlerinde kadınların etkisi anlatılırken, kadın erkek eşitliğinin sadece devlet siyasetinde değil halk tabakaları arasında da var olduğunu göstermektedir. Osmanlı'da da kadınların son derece etkin olduğu ve sosyal hayatın içinde olduğu hatta seferlere çıkıp savaşlara katılması kadınların devlet ve siyasetten ayrı düşünülmediğinin de bir göstergesi olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, previous periods of the Ottoman Empire until the end of Islam in general time period ranging from women who have an important position in the Turkish political culture, state-run effects will be discussed with sampling. Pre-Islamic Turkish states, starting the study, inferences using examples of Islamic Period Turkish states and were also examined. Influence of women in Turkish political culture and the degree of this effect were put forward. Degree in politics from time to time gives direction to this effect states that some women also clearly seen and described in detail. In addition, the effect of the Turkish women to describe states, the state policy of gender equality not only among the public that there are layers. And social life of women in the Ottoman Empire was extremely active in the women's participation in wars or even out of state and politics separate expeditions of suspected to be was a sign of.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :