Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yabancı dil öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
1799
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancı dil öğretiminde innovasyon (yenilik) ve organizasyon aynı zaman ve mekanda (sınıfta) öğretmen ve öğrencilerin aynı malzemelerle büyük bir motivasyon içinde ders işlemesinden ibaret değildir. Eğitimde yeni yaklaşımların önemi ve değeri, dil eğitimi ve öğretimi alanında geliştirilen yenilikçi projelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesiyle anlaşılmaktadır. Avrupa Birliğine girmeye çalışan Türkiye’de eğitim, önceliği olan sektörlerin başında gelmektedir. Eğitim sektöründeki standartlar, yabancı dil eğitimindeki innovasyon çabalarıyla geliştirilebilir. Heyworth, eğitimdeki innovasyonların beraberinde getirdiği değişimleri ve onun maliyetlerini gösteren bir formül [C=(abc)>x] geliştirmiştir. Bu makalede, Heyworth’ün formülü Türkiye’deki eğitim sistemine nasıl uyarlanabilir sorusuna cevap aranmaktadır. Böylece daha optimal bir dil eğitiminin avantajları ve getirdiği değişiklikler (yenilikler) teorik düzeyde de olsa gösterilebilecektir. Eğitim kurumları da yukarıda sözü edilen formülden yola çıkarak daha verimli bir dil eğitiminin yol haritasını her zaman önlerinde bulacaklardır. Ayrıca bu çalışmada, mevcut dil eğitimi yaklaşımlarının avantaj ve dezavantajları gösterilecektir. Makalenin sonunda innovasyonlar konusundaki kuramsal yaklaşımlara yer verilecektir.

Özet İngilizce :

Innovation and organization in language education is not limited to the classical educational settings where learning takes place in great motivation with same students and teachers in the same classrooms using the same classroom materials.The value and significance of innovative approaches in education have been recognized especially with the European Union’s support and promotion of language education and instruction projects. For Turkey’s ambition to become a member of the European Union, education is one of the major areas that has been given priority. The education standarts in Turkey can be improved with the help of innovation efforts in foreign language instruction. In his study called ‘The Organisation of Innovation in Language Education (2003)’, Frank Heyworth developed a formula for innovations [C=(abc)>x], which describes the changes and the costs that the innovation in education brings with. This article intends to demonstrate how Heyworth’s formula can be adapted to the language education system in Turkey. By using this formula, our study aims to describe, at least on a theoretical level, the changes that a more optimized language education can bring to and the advantages it can provide for Turkey. The study intends to serve as a guide for the education institutions by providing them the roadmap for better and effective education. Furthermore, the article tries to explain current approaches in language education and show their pros and cons. In the conclusion part, theoretical approaches to innovations are discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :