Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Van gölü havzası’nın kuraklık analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
1389
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Van Gölü Havzası’nın kuraklık özellikleri Standart Yağış İndeksi (SYİ) yöntemiyle incelenmiştir. İndeks değerlerinin 0 (sıfır)’ın altına düşmesi kuraklığı, indeks değerlerinin 0 (sıfır)’ın üstüne çıkması ise nemli/yağışlı dönemleri temsil etmektedir. Bu yöntem normal dağılıma sahip olduğu için nemli dönemler de kurak dönemlerle eşit oranda temsil edilir ve böylece nemli/yağışlı dönemlerin de takibi yapılabilmektedir. Van Gölü Havzası için hesaplanan 1 ay, 3 ay ve 12 aylık SYİ serilerinden havzada toplam kuraklık olasılığının yaklaşık olarak %45 olduğu tespit edilmiştir. 1975-2008 yılları arasındaki dönemde havzadaki en uzun ve en şiddetli kurak dönem 1996-2002 yılları arasında yaşanmıştır. Bu periyotta 2000 ve 2001 yıllarında olağanüstü kurak koşullar Tatvan istasyonunda aralıksız 11 ay, Van istasyonunda da 12 ay sürmüştür. Van Gölü Havzası’ndaki kurak dönemlerin Kuzey Atlantik Salınımı (KAS) indeksleriyle ilgisinin ne düzeyde olduğu Pearson korelasyon katsayısıyla belirlenmiştir. Buna göre ocak-şubat-mart aylarını kapsayan 3 aylık SYİ serileri ile aynı ayları kapsayan KAS mevsimlik indeksi arasında orta seviyede negatif korelasyon katsayıları bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, drought characteristics of the Lake Van Basin are investigated with SPI method. The drought begins when the SPI first falls below 0 (zero) and ends with the positive value of SPI following a value of negative. The SPI is normalized so it can be used to represent wet periods as well as dry periods. Thus, wetter and drier periods can be monitored in a similar way. SPI calculation of the 1-month, 3-month and 12-month for Lake Van Basin determined that the total drought probability is about %45 for the basin. The longest and the most severe drought in the basin occurred between the years 1996-2002 in the period 1975- 2008. During these six years, extreme droughts are recorded continuously for 11 and 12 months according to Tatvan and Van meteorology stations respectively in the period 2000-2001. The grade of relevance between drought periods in Lake Van Basin and North Atlantic Oscillation index is determined by the Pearson correlation coefficient. Accordingly, moderate negative correlation coefficients are obtained between the 3-month SPI series including january-february-march and seasonal NAO index that includes same months.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :