Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kadının işgücüne katılımında bölgesel kalkınma ajanslarının rolü ve uygulama örnekleri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
1330
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de kadının işgücü piyasasına katılımının düşük olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve çeşitli kurumların verilerinde açık bir şekilde görülmektedir. Yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi, evrensel eğitim, cinsiyet eşitliği, kalkınmaya yönelik küresel işbirliği gibi konuları içinde barındıran Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde, Avrupa İstihdam Stratejisi'nde ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yokedilmesi Sözleşmesi'nde de kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Nitekim son yıllarda kamu, sivil toplum, özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmaya yönelik projelerin sayısı artmaktadır. Türkiye'de kadının işgücüne katılımında belirleyici olan sosyo-kültürel ve ekonomik engelleri aşmak, ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacıyla yakın zamanda kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları'na önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmaya yönelik projelerin incelenmesidir.

Özet İngilizce :

Low rates in labour market participation of female in Turkey can be clearly seen with the data's of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, United Nations and various institutions. Increasing female employment and entrepreneurship are among the priority targets in some regulations that cover poverty and hunger eradication, universal education, gender equality, global cooperation for development in the United Nations Millennium Development Goals, European Employment Strategy and Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. In recent years the number of projects for improving female employment and entrepreneurship increased and they were supported by the government, civil society and private sector organizations. Recently established regional development agencies in Turkey have an important role to overcome, eliminate or alleviate the socio-cultural and economic barriers in front of the female labour force participation. The aim of this study is to examine projects supported by the Regional Development Agencies for increasing women's employment and entrepreneurship.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :