Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

What are the students doing ‘out’ there? an investigation of out - of - class language learning activities

Yazar kurumları :
Marmara University1, Yıldız Technical University2
Görüntülenme :
1345
DOI :
Özet Türkçe :

Studies on teaching and learning processes are mostly related to issues going on
within the classroom environment. However, activities done outside the classroom are also crucial for language development of the students. Out-of-class activities can be an explanation for the quicker skill development of some learners, and they can contribute to achieve learner autonomy. Therefore, research on out-of-class learning strategies is important to provide the students with better strategy training. This study investigated the out-of-class language learning of the students enrolled in the English Preparatory Classes during the first term of the 2012-2013 academic year in a state university in Istanbul. The study was a mixed method design in which both qualitative and quantitative data were collected through a questionnaire developed by the researchers. The results indicated that the activity that the students involved in most out of the classroom was ‘Listening to music’ (M = 3,94), which was followed by ‘Watching films’ (M = 3,71). The open-ended questions in the questionnaire revealed 3 themes which were ‘the importance of out-of-class language learning for the students’, ‘reasons why they cannot involve in out-of-class language learning’, and ‘the person who directs their out-of-class language learning’. The results also showed that there was no significant difference between boys and girls, and students who graduated from private schools and state schools, and students from different disciplines in terms of out of class language learning, while a significant difference was detected between the students from schools with and without an intensive English program, and students with different level of English.

Özet İngilizce :

Öğretim ve öğrenme ile ilgili çalışmalar çoğunlukla sınıf içi ortamı ile ilgili konuları ele almaktadır. Ancak sınıf dışında gerçekleştirilen etkinlikler öğrencilerin dil gelişimleri için çok büyük önem taşımaktadır. Ders dışında gerçekleştirilen bu aktiviteler bazı öğrencilerdeki becerilerin daha hızlı gelişimine bir açıklama getirebilir ve bağımsız öğrenmeyi başarmalarına katkıda bulunabilir. O nedenle öğrencilere daha etkin çalışma becerileri kazandırabilmesi için ders dışı öğrenim etkinliklerinin araştırılması çok önemlidir. Bu çalışmada İstanbul’daki bir devlet üniversitesinde 2012-2013 akademik yılının güz döneminde İngilizce hazırlık sınıflarına devam eden öğrencilerin ders dışı İngilizce dil öğrenim etkinliklerini araştırılmıştır. Araştırmada karma araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ders dışında en sık gerçekleştirdikleri etkinliğin ‘müzik dinlemek’ ve ardından ‘film izlemek’ olduğu tespit edilmiştir. Açık uçlu soruların incelenmesinde 3 temaya ulaşılmıştır. Bu temalar ‘öğrenciler için ders dışı dil öğrenme etkinliklerinin önemi’, ‘ders dışı dil öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini önleyen faktörler’, ve ‘öğrencileri ders dışı dil öğrenme etkinliklerini yönlendiren kişiler’ olarak bulunmuştur. Ders dışı dil öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilme sıklığı bakımından kız ve erkek öğrenciler, devlet ve özel okuldan mezun olan öğrenciler ve farklı bölümlerden olan öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak yoğun İngilizce programı olan ve olmayan okullardan mezun öğrenciler ile farklı seviye sınıflarında eğitim gören öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :