Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin değişimi yönetme yeterlikleri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
1591
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı; lkögretim Okullarında görev yapan okul yöneticilerinin degisimi yönetme yeterliklerini belirlemektir. Arastırmanın çalısma grubunu, 2010 ögretim yılında Milli Egitim Bakanlıgı MEBGEP (Milli Egitim Bakanlıgının Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi) projesi kapsamında 4 bölgede egitim verilen 100 ilkögretim okulu yöneticisi olusturmaktadır. Arastırma verileri Ak (2006) tarafından gelistirilen "Degisimi Yönetme Yeterlik Ölçegi" ile toplanmıstır. Arastırmada veriler; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi betimsel istatistiksel islemlerle analiz edilmistir. Arastırmada, ilkögretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin degisimi yönetme yeterlikleri ölçegin alt boyutlarından; "Okulda degisim ihtiyacını belirleme", "Okulda degisimim sürecine hazırlama", "Okulda Degisim Uygulama" boyutlarında "çok yeterli", "Okulda degisimi degerlendirme" boyutunda ise "pek çok" yeterli oldukları sonucuna ulasılmıstır. Yöneticilerin degisimi yönetme yeterliklerine iliskin algıları arasında; Yas, Mesleki Kıdem ve Yöneticilik kıdemleri göre görüsleri arasında bir farka rastlanmamıstır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to identify primary school managers' at primary schools innovation management competencies. 100 primary school managers who participated in Ministry of National Education MEBGEP (Capacity Bulding Support for the Ministry National Education) at 4 districts formed the study group. The data were collected through Innovation Management Competencies Scale developed by Ak (2006). For the analysis of the data frequency, percentage, mean scores and standart deviation scores were calculated and t-test and One Way ANOVA were used. The study of primary schools in the school administrators managing the change to the competencies of the scale in the lower dimension; "at School, the need for change detection", "School shift in the process of preparation", "School of Change in the Application of the" size "far enough", "School exchange of evaluation" in the size of the "many" is enough to conclude that has been reached. No significant differences were found in the perceptions of primary school managers with respect to their ages, years of experience in teaching and management.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :