Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dolaşım sistemimiz konusunda uygulanan kavram haritalarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi2, Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Diyarbakır Nazime Tatlıcı İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
1130
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6. sınıfta yer alan "Dolaşım Sistemimiz" konusunun kavram haritaları ve geleneksel öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini araştırmaktır. 2011 yılında Diyarbakır'da bir ilköğretim okulunda yapılan bu çalışma, "ön-son test kontrol gruplu" deneysel bir çalışmadır. Çalışma grubu 6. sınıf öğrencilerinden (N=80) oluşmaktadır. Kavram haritalarının kullanıldığı grup deney, geleneksel yöntemin uygulandığı grup, kontrol grubudur. Veriler 32 madden oluşan ve güvenirliği 0,79 olarak bulunan başarı testi ile toplanmıştır. Çalışma, 5 haftada bitirilmiştir. Veriler, SPSS-17'de değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde t-testi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak kavram haritaları ile yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Bu veri doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study is aimed to investigate effects of teaching "Our Circulatory System", which is one of the subjects in Science Technology Education curriculum, with concept maps on learning level of students comparing with the traditional methods. The study was carried out in a primary school in Diyarbakır, in 2011, and it is an experimental study with a pre-post test control group. The test group included 80 (N=80) 6th year students. Control group was taught using the traditional methods while test-group was trained with the concept maps. Data was collected using achievement test, which has 32 items and of which reliability co-efficient was 0,79. Research period lasted 5 weeks. The data collected was evaluated using SPSS-17. T-test analytical techniques were used to analyse. The significance level was considered as 0.05. As a result, teaching with the concept maps was found to affect students' academic success at significant level. Some suggestions were made in the light of outcomes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :