Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının uygulayabilecekleri ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile ölçme-değerlendirme amaçlı teknoloji kullanım özyeterlikleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi2, Anadolu Üniversitesi3, Eğitim Fakültesi4
Görüntülenme :
1152
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğretmen adaylarının alternatif ve geleneksel ölçme-değerlendirme yaklaşımlarından meslek yaşamlarında hangilerini uygulayabilecekleri ile ölçme ve değerlendirme amaçlı teknoloji kullanımı konusunda kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmaya, 2007–2008 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki öğretmenlik programlarında ölçme ve değerlendirme dersini alan 364 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının geleneksel ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının çoğunda kendilerini “yeterli” görmelerine karşın, alternatif yaklaşımlarda (proje, gözlem, ürün dosyası, problem çözme ve görüşme gibi) kendilerini “daha yeterli” görmüşlerdir. Öğretmen adayları ölçme-değerlendirme amaçlı teknoloji kullanımı konusunda da kendilerini “ileri” düzeyde yeterli bulmuşlardır. Ölçme-değerlendirme amaçlı teknoloji kullanımı konusunda erkek adaylar kadın adaylara, kaldığı yerde bilgisayar olan adaylar olmayanlara, kaldığı yerde internet erişimi olan adaylar ise olmayanlara göre kendilerini teknoloji kullanımı konusunda “daha yeterli” görmüşlerdir. Öğretmenlik programları arasında özyeterlikler bakımından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine how sufficient preservice teachers feel regarding the use of technology for measurement and evaluation as well as which approaches in measurement and evaluation they could use in their professional lives. This study uses a survey method and 364 students who took or were taking the measurement and evaluation course offered in the 2007-2008 teaching year at the Faculty of Education at Anadolu University participated. A survey developed by the research was used as a data gathering tool. The study concluded that while preservice teachers found themselves “sufficient” regarding most traditional approaches in measurement and evaluation, participants found themselves “more sufficient” regarding alternative approaches (i.e. project, observation, portfolio, problem solving and interviews). Participants also found themselves “highly” sufficient regarding the use of technology for measurement and evaluation. Regarding the use of technology for measurement and evaluation; male participants, participants with computers in their place of residence participants with internet access in the place of residence felt “more sufficient” compared respectively to female participants, participants without computers in their places of residence and participants without internet access in their places of residence. There is meaningful differentiation regarding self-efficacy in teaching programs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :