Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent markası ve marka imajının ölçümü:afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
939
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bir kentin marka olmasının gerekleri ve boyutları ile bir kent markasının imajı ele alınmıştır. Bir kentin imajını oluşturan unsurlar aynı zamanda o kent markasının nasıl algılandığını belirleyen unsurlardır. Bu amaçla Afyon kentinin fiziksel, soyut ve kent halkına ilişkin imaj unsurlarına ilişkin algı ölçülmüştür. Afyonlu olmayan ve bu kentte yaşamayan 1072 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Afyon kentinin marka olmaya en yakın kentsel ürünleri, kaymak, sucuk, şekerleme, termal ve tarihi kalesi olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kentin marka olmak için sahip olduğu avantajlar sıralanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, branding requirements and its dimensions as well as a city’s brand image is focused. The components which constitute a city’s image are the determinant of how to a city brand get perceived. To this end, a perception of Afyon city is measured as to its physical, intangible dimensions and city inhabitant’ image elements. The data are collected by a face to face questionnaire from 1072 the respondents not born and not living in Afyon. Findings suggest that the most convenient candidate products of the city are its special cream, sausage, sweet, thermal assets and its historical castle. In addition, other advantages contributing to city branding are mentioned.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :