Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programı öğrencilerinin staj uygulamaları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi: afyon kocatepe üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1256
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm sektöründe gelişimin sağlanabilmesi ve rekabetin sürdürülebilmesinde bu sektörün çalışanları hayati öneme sahiptirler. İyi bir eğitim almış ve alanında deneyimli çalışanlar yalnızca işletmeler arasındaki rekabetin değil, aynı zamanda bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabetin de önemli aktörleridir. Çalışanların bu önemi onlara turizm alanında iyi bir eğitim verilmesinin yanı sıra teoriyle uygulamanın birlikte gerçekleştirilerek öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve sektörün yakından tanıtılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim, turizm eğitimi veren orta ve yüksek öğretim kurumlarının pek çoğunda bu amaçla staj uygulamaları eğitimin önemli bir parçası haline getirilmiş ve zorunlu kılınmıştır. Bu çalışmada sektörün geleceğini ilgilendiren staj uygulamasının öğrenciler için ne kadar verimli bulunduğu, stajdan ne kadar faydalanıldığı araştırılmış ve çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Elde edilen bulgular, staj uygulamalarında karşılaşılan çeşitli güçlükler ile yanlış uygulamaların hem işletmeleri, hem de öğrencileri güç duruma soktuğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada, öğrencilerin staj uygulamaları hakkındaki görüşleri anket metodu uygulanarak elde edilmiş ve bilgisayar ortamında analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

In order to be able to ensure the development and to maintain competition in tourism sector, empoyers of this sector have vaital importance. Employees, who are well educated as well as experienced in their field, are the important actors of not only competition among enterprises but also of regional, national and international competition. The importance of employees requires a part from being a well trained in tourism field, reinforcing of implementation of theory with practices, and advertising of the sector closely. With this aim, thus, intern practices are being brought an important part of training and made compulsory at the most of secondary and higher education institutions. In this study, it is explored that how intern practices are fruitful for pupil, how much pupils get benefit form internship, and in this regard are made some suggestions. Obtained findings reveal that some difficulties and malpractices get both enterprises and pupils into difficult position. In the study the opinions of pupils in regard to intern practices are obtained by implementing questionare method and are analysed by using a computer programme.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :