Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretim finasman politikaları ve kurum başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
993
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, fakültelerin kullandıkları finansman ile fakültelerin mezun öğrencilerinin başarısı arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Buradan hareketle fakülte bazında kullanılan bütçeler ile öğrencilerin lisans eğitimi sonrasında girmiş oldukları KPSS sınav sonuçları dikkate alınarak; öğrencilerin sınav sonuçları ile fakülte başarısının karşılaştırmalı bir analizi yapılmaktadır. Araştırma sadece fakülte bütçelerinin ya da öğrencilerin eğitim öğretimi için kullanılan paranın başarı için tek unsur olamayacağını; sadece öğrenci başarısına etki eden faktörlerden birisi sayılabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında kullanılan finansman ile ortak bölümlerin KPPS sonuçları değerlendirildiğinde fazla bütçe kullanan üniversitelerin öğrencileri daha az bütçe kullanan üniversite öğrencilerinden daha başarılı olarak gözükmemektedir. Özellikle her fakültenin özel alan bilgisini ölçen sorularda KPSS sınavlarından elde ettiği sonuçlar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. Ancak öğrenci sayılarındaki değişiklikler, üniversitenin konumluk yeri vs. sebeplere bağlı olarak bazı üniversitelerin öğrencilerinin sonuçları arasında anlamlı farklılıkların olduğunu da söyleyebiliriz.

Özet İngilizce :

This dissertation aims at exploring the linear correlation between finance policies used by faculties and faculty success rates. From this point, the relation between individual budgets of the faculties and success rates of undergraduate students at KPSS (Civil Servants Selection Exam) have been taken into consideration and a comperative analysis has been made. This paper aims to present that the budget of the faculty or the money used for the education of students cannot be the only factor for the success of students; indeed it can be regarded as just one of the factors. Comparison of expenditures of schools with larger and smaller budgets for the education and the success levels of students at KPSS exams has shown no important difference. A meaningful difference has not been found between faculties at KPSS exams in terms of special proficiency questions. But a meaningful difference has been found between the scores of some universities in terms of the differences in student numbers, location of the university etc.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :