Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

29 mart 2009 yerel seçim sonuçlarının siyasal tercihlerin değişimine etkisi: afyonkarahisar ve aydın illerinin karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
1192
DOI :
Özet Türkçe :

Kentleşme, ekonomik gelişmişlik, eğitim, ulaşım ve iletişim olanaklarının artması gibi etmenler seçmenlerin siyasal davranışları etkilemektedir. Türkiye'de, son yıllarda yerel ve kentsel düzeyde siyasal davranışlarda önemli değişimler yaşanmaktadır. Özellikle son yirmi yıl göz önünde bulundurulduğunda bu değişimler açıkça görülebilmektedir. Yerel ve kentsel yönetimler çağdaş demokrasilerde olduğu gibi hem sürdürülebilir gelişmenin hem de demokrasinin temel aktörleridir. Bu makale, 29 Mart 2009 Yerel Seçim sonuçları ışığında Afyonkarahisar ve Aydın illerinde yaşanan kentsel siyasal davranış değişikliklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu seçimler sonucunda Aydın'da CHP, Afyonkarahisar'da ise, AKP, belediye başkanlıklarını kazanmıştır. Bu çalışma ayrıca, derinlemesine görüşmeler ve doğrudan gözlemler yardımıyla seçmenlerin tutum ve davranışlarını etkileyen etmenleri değerlendirmektedir.

Özet İngilizce :

Factors such as urbanization, economic development, education, transportation and increasing in communication facilities have impact on political attitudes of voters. Recently, there have been crucial attitudes of political changes in the urban and political level in Turkey. Especially, when these changes will be seen clearly. Local and urban authorities, as in the contemporary democracies, are the main actors both in sustainable development and democracy. This article aims to analyse changing urban-political attitudes ain Afyonkarahisar and Aydın in the light of 29 March 2009 Local Election results. In terms of this election results, CHP got to the mayor of Aydın and AKP got to the mayor of Afyonkarahisar. This study also evaluates the some elements that impact the attitudes and manners of voters by the help of observation and surveys.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :