Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A general socio-cultural outlook of the european and the turkish migration to the united states

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Ed. Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı1
Görüntülenme :
1084
DOI :
Özet Türkçe :

This article intends to deal with the ethnic identity of different European and the Turkish ethnic groups in the United States. This study puts forward that various immigrants of different dates portray different attitudes and behaviours. Whereas these main groups uncompromised their traditional, cultural, sociologic, and religious values in the earlier dates of their immigration, later immigrant groups were relatively subject to the case of assimilation. Yet, these ethnic communities held festivals, walks, and introduced their cuisine cultures in order to express that they are different from the other ethnic groups. There are two different symbols for the American culture: “melting-pot” and “salad bowl.” Some of these European and the Turkish groups do not participate in the “melting-pot,” but prefer to be the different ingredients of the “salad bowl.”

Özet İngilizce :

Bu makalede, farklı Avrupalı toplulukların ve Türklerin Amerika’daki etnik kimliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada, farklı dönemlerde Amerika’ya göç eden göçmenlerin farklı davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Amerika’ya göç ettikleri tarihlerin ilk dönemlerinde, bu grupların geleneksel, kültürel, sosyolojik ve dinsel değerlerinden ödün vermedikleri irdelenirken, daha sonraki kuşakların bu hassasiyeti büyük ölçüde gösteremedikleri, önceki gruplarla kıyaslandığında nispeten asimilasyona uğradıkları görülmüştür. Fakat, bazı Avrupalı topluluklar ve Türkler diğer etnik topluluklardan farklı olduklarını sergileyebilmek amacıyla, birlikte düzenledikleri festivalleri, yürüyüşleri ve mutfak kültürlerini ön plana çıkarmışlardır. Dolayısıyla, bazı Avrupalı topluluklar ve Türkler “Ergime Potası’na” karışma yerine “Salata Kasesi’ne” katılmayı tercih etmişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :