Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afyonkarahisar kent ekosisteminde su kirliliği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının azaldıgı günümüzde su kirliligi, çevre sorunları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eber gölü, göletler, Akarçay, maden suları, yeraltı suları ve jeotermal sular açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu su kaynakları, jeotermal suların, evsel atıkların, organize sanayi bölgesindeki kurulusların ve bazı sanayi tesislerinin atık sularının Akarçay’a desarj edilmesi sonucunda kirlenmekte bu durum dogal hayatı olumsuz etkilemektedir. Afyonkarahisar’da yılda 5 milyon ton termal su kullanılmakta ve Akarçay’a desarj edilmektedir. Termal suların içinde bulunan bor, arsenik, Na-Cl gibi kirleticiler ve organize sanayi bölgesindeki kurulusların atıkları oksijen ihtiyacında artıslara neden olmakta ve ekolojik denge bozulmaktadır. Eber-Aksehir kapalı havzasında son bulan Akarçay, çevredeki tüm yerlesmelerin atık sularını almakta, bu yüzden kirlenmektedir. Bu kirlilik önemli bir kaynak olan yeraltı suları için de tehlike olusturmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde su kaynaklarından yararlanmak ve su kirliliginin önüne geçmek amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerekir. Havza yönetim sistemi içerisinde atık sular arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra alıcı ortamlara verilmelidir. Bu çalısmada, Afyonkarahisar’da su kirliligine neden olan etkenler ve mevcut kirliligin hangi boyutlara ulastıgı elde edilen verilerle ortaya konulmus, bazı sorunlara yönelik çözüm ve öneriler belirtilmistir.

Özet İngilizce :

The needs for water have been increasing, steadily, with increasing world population. Because of the fact that clean and usable water resources, water pollution has a different importance within the environmental problems. Afyonkarahisar has an important potential in terms of geothermal resources, mineral waters, lakes. However Afyonkarahisar is not rich in terms of drinking water and watering. Because of the fact that the geothermal waters, domestic contaminant and contaminant waters of industrial facilities discharge into Akarçay River, water pollution increases and natural life is affected, negatively. Approximately 5 million ton thermal water in per year is used and discharged into Akarçay River for geothermal energy and thermal tourism in Afyonkarahisar. Some contaminating within the thermal water such as boron, arsenic and Na-Cl, cause increases in the needs of chemical and biological oxygen and also solved oxygen. Thus, ecological balance deteriorates. Because of the fact that all settlements, which locate from the source of Akarçay River to Eber Lake, discharge contaminated water into Akarçay River, surface water is polluted. This pollution is an important dangerous for underground water. It must be taken some measures in order to profit by the water resources and prevent water pollution in the perspective of the principles of sustainable development. It must be given importance to water management by constructing watershed management system. After refining contaminated water, it must be discharged to rivers and lakes. In this study, the factors which cause water pollution and the dimension of that existing pollution have been introduced by data. Suggestions and solutions have been clarified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :