Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahiler döneminde ankara'daki bazı ilim ve fikir adamları

Yazar kurumları :
AKÜ Usak Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
984
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu'da Ahi Teskilâtı'nın kurulusu Türkiye Selçukluları dönemine rastlamaktadır. I. izzeddin Keykâvus ve I. Alâeddin Keykubâd gibi Selçuklu hükümdarlarının tesvikleri ile Anadolu'da yaygınlasan Fütuvvet hareketi1, Ahi Evren'in öncülügünde Kayseri'de bir sanayi sitesinin kurulmasından itibaren Ahilik adıyla esnaf ve sanatkarlar arası bir kurulus haline dönüsmüstür. Tedricen diger Anadolu sehirlerine yayılan2 ve zamanla tasavvufî bir kimlige de bürünen Ahi Teskilâtı, özellikle Anadolu'nun Kayseri, Kırsehir, Sivas, Tokat, Nigde, Ankara, Çankırı ve Denizli gibi bir çok merkezlerinde üstü kapalı olarak sehir yönetiminde rol oynamıstır.3 Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını müteakip mahallî Türkmen beylerinin bagımsızlıklarını ilan ettikleri Beylikler döneminde, Ahiler Ankara havalisindeki otorite boslugundan yararlanarak burada bir hükümet kurmuslardır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :