Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile işletmelerinde iç girişimcilik finansal performans ilişkisi: afyonkarahisar’da bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
1148
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerindeki iç girişimcilik davranışları, dışsal çevre faktörleri ve işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemektedir. Çok boyutlu bir yapı olarak, iç girişimcilik literatürde var olan bir organizasyondaki girişimsel faaliyetleri açıklamak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada belirgin iç girişimcilik boyutları olarak yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları yer almaktadır. Çevresel faktörler iç girişimcilik yapısı üzerinde belirleyici faktörler olarak ele alınmaktadır. İşletme performansı büyüme, karlılık ve verimlilik gibi ekonomik göstergeleri içermektedir. 206 aile işletmesinden elde edilen verilere göre büyüme, karlılık ve verimlilik göstergeleriyle sadece iç girişimcilik boyutlarından yenilik arasında pozitif ve anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Proaktiflik boyutuyla sadece verimlilik göstergesi arasında pozitif ve anlamı ilişki görülmektedir. Diğer taraftan risk alma boyutuyla her hangi bir performans göstergesi arasında anlamlı ilişki çıkmamıştır. Son olarak iç girişimcilikle çevresel elverişlilikler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken, çevresel elverişsizliliklerle bir ilişki çıkmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine relationships among the external environment, entrepreneurship, and business performance at family owned manufacturing business in the city of Afyonkarahisar in Turkey. As a multidimensional structure, entrepreneurship is the concept used to explain entrepreneurship activities in an existing organization in the literature. In this study entrepreneurship structure includes three distinct dimensions: innovativeness, risk taking, proactiveness. The environmental factors were examined as the determinants of entrepreneurship structure. Business performance is considered as a dependent variable that covers only economics measures: growth, profitability and productivity. Based on the data from 206 family owned manufacturing business, empirical results showed that innovation was the only dimension that positively and significantly associated with business growth, profitability and productivity. Proactiveness was found to be significantly and positively correlated with only productivity. There wasn’t found any relationship between risk taking and entrepreneurship dimensions. Environmental factors have statistically significant impact on the performance of the family business. Finally, while environmental munificence was positively and significantly related with entrepreneurship, environmental hostility was not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :