Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği sürecinin cevap ve düzeltme hakkına katkısı ve hakkın kullanımında alternatif yollar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Araştırma Görevlisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1311
DOI :
Özet Türkçe :

Kitle iletişim araçları zaman zaman kişilerin şeref ve haysiyetlerine dokunmakta, kişilerle ilgili gerçeğe aykırıyayınlar yapmaktadır. Bu tür yayınlara karşı hem basın-yayın özgürlüğünü, hem de kişilik haklarını koruyacak mekanizmalardan biri,denge sağlayıcı özelliği ile cevap ve düzeltme hakkıdır. Cevap ve düzeltme hakkı, basın özgürlüğünün kötüye kullanılmasına engel olarak, aynı standartlarda sürdürülmesine katkıda bulunmakta; aynı zamanda zarar gören kişiye aynı araç ve imkânlardan yararlanarak cevap verebilme olanağı tanımaktadır. Bu çalışmada cevap ve düzeltme kavramı üzerinde durularak, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılan düzenlemeler incelenmiştir.Çalışmada cevap ve düzeltme hakkının kullanım sürecinde yaşanan sorunları değerlendirmek ve söz konusu hakkın kullanımında alternatif yollar geliştirmek suretiyle, çözüm önerileri sunabilmek hedeflenmektedir. 

Özet İngilizce :

Mass media occasionaly damage people’s honour, or write or broadcast unreal news about people. The most significant mechanism that protects the liberty of the press and information and the human rights from this type of issues is the right to reply and rectification with its stabilizing peculiarity. The right to reply and rectification contribute to maintain the same standards by setting a bar against the abuse of the Liberty of Press; furthermore, it enables the person who has been exposed toharm to reply by taking advantages of the same media and opportunities. In this study, the new legal arrangements in the EU and Turkey, during the harmonization process, as regards ‘the right to reply and rectification’ have been analyzed. Also, it is aimed to offer solutions and suggestions by evaluating the problems experienced in the usage process of the right to reply and rectification and to develope alternative methods for the use of the said right.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :