Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bahriye teşkilatinda akîm kalan bir islahat teşebbüsü -1827 tarihli tersane-i ‘âmire kânûnnâmesi-

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1084
DOI :
Özet Türkçe :

Sultan II. Mahmut, 1827 yılında Bahriye Teşkilatının yeniden yapılanması amacıyla Kaptanpaşalık görevine İzzet Mehmet Paşa’yı getirdi. Sultan’ın kendisinden reform beklentisi içinde olduğunu bilen Paşa, yeni bir Bahriye Kânûnnâmesi hazırlamak için hemen çalışmalara başladı. 22 Eylül 1827 tarihinde Kânûnnâme taslağı Sultan’ın onayıyla yürürlüğe girdi. Kânûnnâme; idari, mali ve askeri açıdan önemli yenilikler getirmekteydi. Ancak donanmanın Navarin’de yok edilmesiyle bu ıslahat teşebbüsü akâmete uğradı.

Özet İngilizce :

In 1827, Sultan Mahmut II appointed İzzet Mehmet Pasha as a Kaptanpasha in order to restructure of Naval Organization. The Pasha knew that his master was in expectation of the reform, started to work immediately to prepare a new law of admiralty. The Prepared draft law on September 22,1827 entered into force with the consent of Sultan. The law included important innovations in administrative, financial and military terms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :