Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balık tüketimi tercihini belirleyen demografik değişkenler

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, İİBF. İşletme Bölümü, Pazarlama ABD1, Gümüşhane Üniversitesi, İİBF. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
1106
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı bireylerin balık tüketimi tercihinde etkili olan demografik değişkenlerin etkisini tespit etmektir. Bu amaçla Trabzon, Samsun ve Giresun illerinden kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 1456 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde multinominal lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda balık türlerinden hamsi, alabalık, istavrit, palamut, mezgit ve kefal balıklarının her birinin tüketim tercihinde etkili olan çok sayıda farklı demografik değişkenler olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Aim of this research is to identify demographic variables that affect people’s fish consumption preferences. For this reason, a questionnaire was applied on 1456 people specified with random sampling method that live in Trabzon, Samsun and Giresun. Multinominal regression analysis was used in research. As a result of research, It is determined that fish (anchovy, trout, horse mackerel, valonia, whiting, gray mullet) consumption preferences was effected by different demographic variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :