Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Binbir gece televizyon dizisi ve toplumumuzda kadın

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Ve Televizyon Bölümü1
Görüntülenme :
1103
DOI :
Özet Türkçe :

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal yaşam ve değişimlerle kitle kültürü ve bu kültüre ait ürünler arasında kopmaz bir ilişki vardır. Televizyonda yayınlanmakta olan çok izlenen soap opera dizisi Binbir Gece’nin Türkiye’deki sosyal değişim ve çelişkileri yansıtan kadın ve sorunlarına dolayısıyla kadın kimliğine yaptığı yorumlar bize kadın gerçeğinin kitle kültürü düzeyinde nasıl ele alındığını göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca kitle iletişim araçlarından televizyonlarımızdaki dizilerde yer alan popüler metinlere ait anlatım biçimleri ve içeriklerinin kitle kültürünün tüm dünya genelinde yaygınlaşması nedeniyle yabancı dizilerle de benzerlikler göstermesi söz konusudur ve bu da her şeye nüfuz eden postmodernizm olgusuyla yakından ilgilidir. Özellikle kadınlar tarafından oldukça beğenilen soap opera türündeki diziler içerikleriyle içinde bulunulan ataerkil toplum yapısına uygundur ayrıca karakterlerle bedenleşen psikolojik ve sosyolojik niteliklerle bu niteliklerin izleyiciler tarafından yorumlanışını belirlemektedir. Bu tür diziler sayesinde kurmaca eğlence dünyasında bireyler kısa süre için geçici olarak dertlerini unutur ve sorunların çözümünde köklü değişikler yapılmadan izleyicilerin günlük yaşama mutlu bir şekilde yeniden katılmalarına yardım edilir.

Özet İngilizce :

There is a strong relationship between social life and changes in Turkey and mass culture and its products as well as it is in all around the world. The prime time soap opera “Binbir Gece” has a great importance because of comments are made on women and her problems in other words on woman identity which reflects social changes and conflicts in Turkey and because of explaining how the reality of woman is treated in mass culture. Furthermore themes and story lines of popular texts which are shown especially on Turkish televisions have some similarities with the foreign television serials because of mass culture which is so effective all around the world and this situation is also related to postmodernism which penetrates into everything. Soap operas which are watched in a great deal by women are suitable to the patriarchal society with their stories; furthermore these serials form psychological and sociological traits of their characters and the interpretation of these traits made by the spectators. People forget their troubles temporarily in a fictitious amusement world for a while and without making radical changes to solve the problems by means of these serials.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :