Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma ortamındaki statü farklılıklarının örgütsel bağlılığa etkisi

Yazar kurumları :
Afyon Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü1
Görüntülenme :
980
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının artırılmasında iş motivasyonu önemli bir unsurdur. İş motivasyonunun artırılması da çalışanların iş tatmin düzeyleri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle çalışanların iş tatminlerinin dolayısıyla örgütsel bağlılıklarının artırılmasında, işlerinden elde ettikleri gelir, iş güvencesi, toplumsal saygınlık vb unsurların etkisi büyüktür. Çalışma ortamında bu tür farklılıklara neden olan statü farklılıklarının çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerinde farklılıklar yaratması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı da, statü farklılıklarının örgütsel bağlılığa etkisini ölçmeye yöneliktir. Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kadrolu ve sözleşmeli statüdeki hemşirelerin örgütsel bağlılıkları arasında farklılık olup olmadığı ölçülmek istenmiştir. Bu amaçla 80 kadrolu ve 80 sözleşmeli olmak üzere toplam 160 hemşire üzerinde bu çalışma uygulanmıştır. Analizler sonucu çalışma ortamındaki statü farklılıklarının örgütsel bağlılık üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Improving organizational commitment of workers is another component of job motivation. Improving job motivation is directly related with job satisfaction levels. For this reason, there is a high addition of wages of workers, job safety, public reputation etc. on increasing of job satisfaction of workers, and thus, on increasing of their organizational commitment. It is expected that statute differences which cause these variations may create differences in organizational commitment likewise. The aim of this study is to evaluate affects of statute differences on organizational commitment. In this research, it was evaluated that whether there is any difference on organizational commitment between nurses which are on contract and regular, working in Afyon Kocatepe University Hospital. According to this aim, 80 contracted and 80 regular nurses, 160 nurses in total, were subjected to this research. According to analysis, it is suggested that statute differences in working area makes difference on organizational commitments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :