Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Changing life of woman in cities

Yazar kurumları :
Kütahya Vali Yardımcısı1, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
1029
DOI :
Özet Türkçe :

Cities mean freedom, luxury, good job, better education, and better health to some people, while poverty, segregation, fragmentation, unsecurity for some others. The global economy is managed and controlled from these cities. For instance New York, London, and Tokyo are the three most significant global cities with a full range of international financial services. Globalization in recent years has brought in the greater participation of women in the labour market. The accelerating global migration to more urbanised regions has both social and economic dimension. There are minorities and lower paid workers within large cities. This, in turn, means that there is social polarization and social exclusion among these residents. The outcomes of this process resulted in powerlessness and polarisation of disadvantaged residents, high crime rate and security concerns, and poor environmentel conditions. International economic relations have shaped the relations between cities and women especially in the globalized cities. This article aims to explain this relationship and a set of urban problems concerning women.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan şehirleşme, bazıları için bir taraftan özgürlük, refah, iş, iyi eğitim ve sağlık; bazıları için de yoksulluk, dışlanma, güvensizlik anlamına gelmiştir. Günümüzde ise küresel ekonomi büyük ölçüde küresel şehirler tarafından kontrol edilmektedir. New York, Londra ve Tokyo gibi şehirler uluslararası ekonomik ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı ve biçimlendiği şehirlerdir. Küreselleşme, beraberinde kadınların daha fazla işgücüne katılmasını getirmiş; göçlerin hızlanması kentleşmenin hızlı olduğu bölgelerde sosyal ve ekonomik nitelikli sorunları artırmıştır. Bu yapılanmadan en çok etkilenen de kadınlar olmuştur. Kentsel planlama, kadın güvenliği, kadının istihdamı ve çalışma koşulları, boşanma sonucu ailelerin parçalanması, çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler başlıca sorun alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, uluslararası ekonomik ilişkilerin şekillendirdiği, özellikle küresel nitelikli kentlerde yaşayan kadınların karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara etki eden faktörler değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :