Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafi özellikleri açısından anadolu tarım işletmeleri

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü2
Görüntülenme :
1059
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu Tarım İşletmesi, ülkemizde devlet eliyle tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü‟ne bağlı bir işletmedir. Bu işletme 19.yy‟dan Cumhuriyet dönemine kadar ülkemiz hayvancılığına, Cumhuriyetten günümüze kadar da tarım ve hayvancılığına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Günümüzde zarar etmeyen ve giderek cazibesi artan bir kurum olarak diğer işletmelerden ayrılmaktadır. Bunun temelinde ise at yetiştiriciliği bulunmaktadır. Bu çalışmanın yapılmasının sebebi Anadolu Tarım İşletmesini Coğrafi metodolojiye göre inceleyerek sorunlarını ortaya koymak ve işletmenin daha verimli hale gelmesine yardımcı olmaktır.

Özet İngilizce :

Anatolian Agriculture Enterprise is affiliated with General Directorate of Agriculture Enterprise, which conducts agricultural activities by the hand of state. The enterprise helps our country 19cc to until Turkish Republic breeding, and then it helps our country agricultural and breeding. This enterprise, different from other enterprises because of no loss. It‟s reason horse breeding. The purpose of the research is that studying on Anatolian Agriculture Enterprise according to geographical methodology in order to determine the problems of the enterprise and precautions which should be taken, and this would help to the enterprise in order to become more efficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :