Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
1303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu nitel çalısmanın amacı, Egitim Fakültesi’ndeki ögretmen adaylarının “Ögretmenlik Meslegine Giris” dersinin öncesinde ve sonrasında, “ögretmenlik meslegi” hakkındaki metaforlarının incelenmesi ve kıyaslanmasıdır. Bu çalısmaya, 362 ögretmen adayı katılmıstır. Katılımcılardan 181 (%50) kisi Sınıf Ögretmenligi bölümünden, 102 (%28,18) kisi Sosyal Bilgiler, 79 (%21,82) kisi de Okul Öncesi bölümündendir. Bu çalısma iki sömestirde tamamlanmıstır. İlk sömestirin basında arastırmacılar katılımcılara doldurmaları için bir form vermistir. Bu formda katılımcılardan ögretmenlik meslegi ile ilgili görüslerini ifade etmeleri istendi. Veri toplama sürecinden sonra katılımcıların metaforları 11 gruba ayrıldı. Benzer sekilde arastırmacılar aynı islemi ikinci sömestirin basında tekrar yaptı. Veri toplama ve analiz islemlerinin tamamlanmasından sonra arastırmacılar, iki sömestir arasındaki sonuçları kıyaslamıslardır.Bu çalısma gösterdi ki, güz döneminde ebeveyn ( n=16, % 4,9) ilk sırada , bahar döneminde ise bahçıvan (n=13, % 4,3) ve günes (n=13, % 4,3) ilk sıradadır. Bölümlere baglı olarak, metafor çesitliligindeki yüzdelige baktıgımız zaman güz döneminde Sosyal Bilgiler (1,34) diger bölümlere göre ilk sırada, fakat ; bahar döneminde Okul Öncesi (1,26) diger bölümler arasında ilk sırada gelmistir. Ögretmenlik Meslegi’ne Giris dersini almadan önce, ögretmen tipi olarak “fedakar ögretmeni” (n=108, %37,8); sonra ise ögretmeni “bilgi kaynagı” (n=78, %28,4) olarak benimsemislerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this qualitative study was to examine and compare the metaphors of pre-service teachers in the college of education about the teacher-profession before and after the Introduction to teacher-profession course. There were total 362 pre-service teachers involved in this study. One hundreds eighty one (50%) of the participants were from the Elementary Education Major, one hundred two (28.12%) were from the Social Science Major, seventy nine (21.82%) were from the Early Childhood Major. It took two semesters. At the beginning of the first semester the researchers wanted the participants to fill out a form in which they were supposed to express their opinions about the teacher-profession. After the data collection process, the participants’ metaphors were divided into eleven groups. Likewise, the researchers repeated the same process at the beginning of the second semester. After completion of the data collection and analysis, the researchers compared the results of two semesters. The study showed that while parenthood was coming in the first order (n=16, 4. 9%) in the fall semester, gardener (n=13, 4.3%) and sun (n=13, 4.3%) were coming in the first order in the spring semester. When we look at percentiles in the variety of metaphors based on the majors, Social Science Majors (1.34) was in the first order among other majors in the fall semester; however in the spring semester Early Childhood major (1.26) come in the first order among other majors. Before taking the Introduction to Teacher-Profession Course, the participants acknowledged the teacher as a altruistic-teacher the most (n=108, 37.8%). After the course, they acknowledged the teacher as a source of knowledge.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :