Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizin etkisiyle istanbul'dan tersine göç eden ailelerin toplumsal özellikleri ve beklentileri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO1
Görüntülenme :
1340
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonomik kriz Türkiye’yi de yakından etkilemiş, başta ücretli ve yoksullar olmak üzere toplumsal kesimleri derinden sarsmıştır. Krizin yol açtığı işsizlik ise kırsal kesimlerden göç eden ücretli ve yoksulların memleketlerine geri dönmelerine neden olan bir sonuç doğurmuştur. Ancak tersine göçü tamamen ekonomik krizle açıklamak doğru bir yaklaşım olmaz. Zira tersine göç etme kararı verenlerin çoğu daha ziyade eğitimsiz ve vasıfsız oldukları için düzgün ve düzenli bir iş sahibi olamayan yoksul kesimlerden oluşmaktadır. Ekonomik kriz ise mevcut durumu daha da zorlaştırdığı için işsiz kalan kesimlerin tersine göçünü hızlandırmıştır. Bu makale ile ekonomik kriz dolayısıyla İstanbul’dan memleketlerine ya da tutunabilecekleri başka bir yerleşim birimine göç etmek zorunda kalan yoksul ailelerin toplumsal özellikleri ve gelecekten beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Global economic crisis has affected Turkey, mainly to paid and the poor segments of the entire social sector has been deeply shaken. The unemployment which has emerged by crisis caused the migration from rural areas of the country has triggered the reverse to migration of the paid and poor segments of the society. But unlike a correct approach to migration is not completely explained by the economic crisis. Unlike the decision to migrate, since most of them uneducated and unskilled, rather than a job that is not properly and regularly is composed of the poor population. Economic crisis has accelerated the reverse migration so current situation became more difficult for the unemployed society. With this article the social characteristics of poor families which has migrated from Ġstanbul to their homelands or another place because of the economic crisis and the expectations for the future were identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :