Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişimini tamamlamış kıyı turizmine marmaris (muğla) örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
1037
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin güneybatısında yer alan Marmaris, ülkemizin önemli tatil beldelerinden biridir. Marmaris’in iklim ve doğal güzellikleri, turizmi teşvik eden en önemli avantajlarıdır. Bu nedenle 1960’lı yıllardan itibaren, turizm teşviklerinin artmasıyla burada turizm gelişme sürecine girmiştir. Ancak bilinçsiz ve hızlı yapılanmaların sonucunda Marmaris günümüzde, beton yığını haline gelmiştir. Marmaris’te 1985 ile 2000 yılları arasında en parlak dönemlerini yaşayan turizm sektörü, daha sonraki yıllarda önemini yitirmeye başlamıştır. Bunun en önemli sebepleri, düşük gelirli turistlere hitap eden pansiyonların çoğunlukta olmasının yanı sıra son yıllarda, konaklama tesislerinde yenilenmeye gidilmemesi, düşük fiyatlarla her şey dahil sistemine geçilmesi, eğitimsiz personel çalıştırılması ve yanlış fiyat politikalarının uygulanmasıdır. Dünyanın birçok yerinde, hizmet çeşitliliğinin ve kalitenin yüksek olduğu kıyı turizmi alternatiflerinin gelişmiş olması da Marmaris’in cazibesini yitirmesini hızlandırmıştır. Ülkemiz ekonomisi için önemli olan turizm sektörünün, Marmaris’te tekrar eski canlılığını kazanması için altyapı yatırımlarından hizmet sektörüne kadar ciddi önlemler alınıp, ivedilikle uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Marmaris which locates in the southwest of Turkey is one of holiday cities in our country. Climate and natural beauties of Marmaris are the most important advantages for encouraging tourism. Thus, here has been entering developing process of tourism with the increases in tourism encouragement from the years of 1960’s. However, because of unconscious and rapid structuring, Marmaris turned into a concrete mass at present. Tourism sector in Marmaris, which was very important between the years of 1985 and 2000, started to lose its importance, later. Many pension which are suitable for tourists who are poor, old tourism facilities, uneducated personals and mispolitics of pricing which are applied, caused Marmaris to lose its attraction. Apart from this, alternative coast tourism which is high quality and rich in terms of service diversities caused the decreases in Marmaris’attraction. Serious preventions must be applied, rapidly, in from infrastructure investments to service sectors for tourism sector which is important for economy of the country, to obtain its old liveliness in Marmaris.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :