Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastanelerde liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü1
Görüntülenme :
1306
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde değişimin getirmiş olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını ve işleyişlerini yakından etkilemektedir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili olarak “liderlik” kavramının önemi ortaya çıkmıştır. Geleneksel olarak tanımlanan liderlik anlayışı; örgütün belirlenen hedeflerine ulaşmada birey ve grupların davranışını etkileme sürecidir. Hastane çalışanlarının örgütsel bağlılığını etkileyen temel faktörlerden birisi de yöneticilerin sergiledikleri liderlik davranışlarıdır. Bu çalışmada hastanelerde, yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla; Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde farklı ünvanlara sahip toplam 321 sağlık çalışanı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları üzerinde yapılan korelasyon analizi sonucunda liderlik ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler olduğu, liderliğin, çalışanların örgütsel bağlılığını olumlu yönde etkilediğine dair bulgular elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays, the innovations caused from changing affects closely to organizational structure, aims and its operations. Within the this process, “leadership” term becomes more important with the necessity of the accomplishment of a company and its survive. As describing the traditionally leadership term, it can be described that leadership is a duration to effect the behaviours of a group or individuals to asses to the aims of the organization. Leadership behaviour of managers in an hospital is another essential factor that affects the organisational affiliation of hospital staff. In this work,it is examined that whether leadership behaviour of managers has any effect on organisational affiliation of hospital staff. For this aim, a public survey is performed on 321 health staff that has different position in Afyonkarahisar Government Hospital. As a result of correlation analysis of public survey results, it is found that there is a significant relation between leadership and organisational affiliation, and leadership effects the organisational affiliation of staff in positive way.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :