Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç güvenlikte bilgi yönetimi uygulamalarına ilişkin bir alan çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İçişleri Bakanlığı1
Görüntülenme :
1311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki bilgi yönetimi (BY) uygulamalarının niteliği,anket yöntemi kullanııılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, çalışanların muhtelif BY uygulamalarına ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen bulgulara göre örgüt içinde bilgi kültürü, bilgi yönetimi uygulamalarına yöneticilerin desteği, bilgi paylaşım teşvikleri ve bilgi paylaşımı konularındaki BY uygulamaları bulunmasına karşın, iç güvenlik paydaşlarına yönelik BY uygulamalarının yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. İç güvenlik yönetiminde başarı için, iç güvenlik paydaşlarının da BY uygulamaları kapsamına alınarak iyi işleyen bir bilgi paylaşım sisteminin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca BY kültürü ile bilgi paylaşım teşvikleri ve bilgi paylaşımı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu sonuçlar, bir örgütte etkili bir bilgi paylaşımı için öncelikle BY kültürünün ve bilgi paylaşımına yönelik teşviklerin geliştirilmesi gerektiği şeklindeki akademik yazınla uyumlu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the nature of knowledge management (KM) practices in Kayseri Police Department was tried to be assessed by using survey method. In this regard, employee opinions regarding various KM practices were asked. According to findings, although there exist some sort of KM practices inside the organization regarding knowledge culture, management support to KM practices, knowledge sharing incentives and knowledge sharing, it was understood that KM practices for homeland security shareholders were not ata sufficient level. Itwas concluded that in order for success in homeland security management, by including homeland security shareholders inside the KM practices, a well-functioning knowledge management system have to be developed. Besides, in this study, positive and significant high level correlations were detected among KM culture, knowledge sharing incentives and knowledge sharing. These results were consistent with academic literature arguing that in order for effective knowledge sharing in an organization, KM culture and incentives for knowledge sharing have to be developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :